Gabinety

Prywatna praktyka chirurgiczno – onkologiczna dr n. med. Robert Gryczka znajduje się
w Kaliszu oraz Poznaniu.

Zapraszamy pacjentów do naszych gabinetów !

KALISZ
ul. Kwiatowa 1
62-800 Kalisz

POZNAŃ
os. Zwicięstwa 110
61-649 Poznań